๛.๐๏๐*[...ภาษาไทย...]*๐๏๐.๛

[-HoMe-] [-Thai M.5-] [-Thai M.5_2-] [-PorTFoRiO-] [-WeBBoArD-] [-WeBMaSTeR-]

" เว็บไซค์เพื่อการศึกษาภาควิชาภาษาไทยชั้น ม.5 "

           สวัสดี ครับขอต้อนรับเข้าสู่ " http://www.pasathai.8m.net/ " เว็บไซค์ แห่งการเรียนรู้ภาษาไทย เว็บไซค์นี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้กับผู้สนใจ อีกทั้งยังมีแบบฝึกหัดที่เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยอีกด้วยครับ

ขอเชิญทุกท่านเข้ามาแวะเวียนเข้ามาสนทนาในเรื่องทั่วๆไปหรือแลกเปลี่ยน                   ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยได้ในกระดานสนทนา และหากท่านกรุณาสละเวลาสักเล็กน้อยเพื่อลงนามในสมุดเยี่ยม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บไซค์

ทั้งนี้ทางผู้จัดทำจะพยายามเพิ่มเติมเนื้อหาอยู่เสมอ ขอให้ทุกท่านช่วยกันติดตามกันต่อไป

-..-(๏*_*๏)-..-